Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Wij verkopen enkel aan professionelen, verenigingen en bedrijven, niet aan particulieren.
 2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Wat betreft het geleverde aantal: tenzij anders schriftelijk vermeld is een meer- of minderlevering tot 5% in vergelijking met het bestelde aantal mogelijk. Het effectief geleverde aantal wordt gefactureerd.
 4. Vermelde levertermijnen voor gepersonaliseerde producten gaan pas in na ontvangst van de schriftelijke goedkeuring op het digitale ontwerp.
 5. Voorziene levertermijnen zijn nooit bindend tenzij anders overeengekomen. Een eventuele langere levertermijn kan nooit aanleiding geven tot het annuleren van de bestelling of tot enige schadevergoeding.
 6. Indien de producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden,… slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, samples of voorbeelden, worden de betreffende producten geacht te voldoen aan de overeenkomst.
 7. Eventuele klachten omtrent geleverde goederen dienen binnen een termijn van 8 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld te worden.
 8. Gepersonaliseerde producten kunnen onder geen beding geretourneerd worden.
 9. Al onze goederen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 10. Eventuele fouten of vergissingen in catalogi, op de website, op offertes, publicaties, overeenkomsten of in emailberichten verbinden Pronel nergens toe.
 11. Voor elk geschil is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd.
 12. In geval van wanbetaling is een verwijlinterest van 10% op het factuurbedrag van toepassing, te rekenen vanaf de datum van de factuur tot de dag van de effectieve betaling.

Contactformulier

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product